Termíny vydávania povolení na rok 2023

povolenia na rybolov na rok 2023 budú vydávané vždy v časoch 15:00 až 18:00, v priestoroch Rybárskeho domu na adrese SNP 36/4, Žiar nad Hronom nasledovne:

29.12.2022

15:00-18:00

12.01.2023

15:00-18:00

26.01.2023

15:00-18:00

16.02.2023

15:00-18:00

23.03.2023

15:00-18:00

Systém výdaja povolení na rok 2023 bude prebiehať osobne. Záujemca sa po vykonanej úhrade dostaví v stanovenom termíne do rybárskeho domu, kde mu bude vystavené platné povolenie na nasledujúcu sezónu. Upozorňujeme všetkých členov, že pre výdaj nového povolenia, tak ako každý rok, je potrebné priniesť vyplnený platobný lístok, spolu s dokladom o úhrade (v prípade platby cez internetbanking výpis o vykonanej transakcii).

Platobné lístky budú k dispozícii v predajni Rybársky svet a príležitostne v rybárskom dome.

Školenie a skúška nových členov sa uskutoční koncom mesiaca apríl, preto upozorňujeme záujemcov o vydanie povolenia na rok 2023, aby do času vykonania školenia a skúšky neuhrádzali žiadne poplatky!