Termíny vydávania povolení

Výbor našej miestnej organizácie, v zmysle úlohy zo zasadnutia Výboru MO SRZH ZH zo dňa 16.12.2020 (po uvoľnení opatrení bezodkladne stanoví termín výdaja povolení na rok 2021) oznamuje, že termíny vydávania povolení na rok 2021 budú:

dňa 29.04.2021 v čase od 15:00 do 18:00
dňa 20.05.2021 v čase od 15:00 do 18:00

Upozorňujeme našich členov, že naďalej platia obmedzenia a opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať a v zmysle týchto opatrení bude prebiehať aj vydávanie povolení.

Výbor MO SRZ ZH dôsledne upozorňuje na dodržiavanie opatrení RÚVZ platných na území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením pandémie COVID-19. Žiadame všetkých členov, aby opatrenia nebrali na ľahkú váhu a nedoporučujeme organizovanie hromadných akcií v spojitosti s výkonom rybárskeho práva!