DÔLEŽITÝ OZNAM K ZAČIATKU KAPROVEJ SEZÓNY 2020 NA REVÍROCH MO SRZ ŽIAR NAD HRONOM

V prvom rada dbajte na dodržiavania nariadení ohľadom COVID-19 . V exteriéri, čo znamená VONKU , V PRÍRODE nie je používanie rúška POVINNÉ – potrebné je ho používať resp. nosiť vo vzdialenosti menšej ako päť metrov od inej osoby, toto je povinné až do odvolania, alebo zmeny nariadenia vlády SR.

V revíroch MO SRZ Žiar nad Hronom: Vodná nádrž Zákruty č.3-3560-1-1 a Odstavené rameno č.3-6210-1-1 platí od 1.1.2020 najväčšia lovná miera Kapra rybničného 65 cm.

V revíri Hron č.3-1070-2-1(Hron č.6) je stanovená najväčšia lovná miera :

Kapor rybničný 65cm,Jalec hlavatý 50cm,Mrena severná 70cm.

V revíri Hron č.3-1070-2-1(Hron č.6) sú upravené najmenšie lovné miery nasledovne:

Jalec hlavatý 30cm, Pstruh dúhový 30cm,Pstruh potočný 35cm.

Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, primeraný podberák, alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte . Od 1.1.2019 platí povinnosť pri love v revíroch so spôsobom lovu Chyť a pusť a v revíroch so stanovenou najväčšou hornou mierou pri love metódou na položenú a plávanú mať a používať pri manipulácii s úlovkom podložku pod ryby.

Miesta lovu sa nesmú žiadnym spôsobom vyhradzovať!

 UPOZORNENIE : 
Každý člen je povinný pred lovom a po love upratať lovné miesto a neporiadok odniesť zo sebou – priestupok bude riešený disciplinárne.

Prosíme všetkých členov, aby si dôkladne všimli brehové časti jednotlivých revírov, aj keď sa začína lov od 00:00:01 dňa 01.06.2020!!! Osvetlenie lovného miesta je povinné, tak si všimnite ako sú brehové časti revírov vyčistené. Disciplinovanosťou a odnesením akýchkoľvek obalov a odpadkov po rybolove znamená odniesť si so sebou 2 % hmotnosti toho, čo ste si so sebou na ryby priniesli. Ak sa Vám kvôli úlovkom odpadky nezmestia do rúk, ruksaku, alebo auta, zamyslite sa nad sebou.   

UPOZORNENIE :
Upozorňujeme loviacich používajúcich motorové vozidla v súvislosti s dopravou k vode, aby rešpektovali vlastnícke a užívateľské práva iných subjektov tým, že nebudú bez povolenia vchádzať na pozemky mimo spevnených komunikácií a vyhradených parkovísk.

Ak má loviaci psa, je povinný ho na požiadanie člena rybárskej stráže po dobu kontroly uviazať , opatriť náhubkom. V prípade, že majiteľ psa výzvu nerešpektuje, jeho konanie bude považované za neuposlúchnutie výzvy rybárskej stráže. Prípadný útok psa môže byť klasifikovaný ako útok na verejného činiteľa, prípad bude riešiť polícia !

Výbor MOSRZ Žiar nad Hronom praje všetkým členom úspešnú rybársku sezónu a príjemne strávený čas pri vode.

Petrov Zdar.